ซีรี่ส์ “คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ” 3rd edition มี 4 เล่ม

เรียบเรียงและจัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่จากเดิม 6 เล่ม

และวาดภาพประกอบใหม่ทั้งหมดให้เป็นธีมเดียวกัน


เป็นไทด้วยหุ้น wealth creation เริ่มวางจำหน่าย ธันวาคม 2016

เลือกหุ้นดาวเด่น stock selection เริ่มวางจำหน่าย มกราคม 2017

มูลค่าของหุ้น stock valuation เริ่มวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2017

เทคนิคจัดพอร์ต portfolio management เริ่มวางจำหน่าย มีนาคม 2017


ทีมงาน EARN concept

 

"ลงทุนในหุ้น"

เนื้อหา/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

อธิบายการลงทุนในหุ้น แบบเข้าใจง่าย


วางจำหน่าย ส.ค. 2017 เป็นต้นไป

 

ทีมงาน EARN concept

 

 

 

"ทฤษฎีความงาม"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่างๆ ด้วยองค์ประกอบศิลป์

 

วางจำหน่าย พ.ค. 2017 เป็นต้นไป

ทีมงาน EARN concept

 

 

"รู้จักตนเอง"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

3rd edition เรียบเรียงและวาดภาพประกอบใหม่


วางจำหน่าย ก.พ. 2018 เป็นต้นไป

ทีมงาน EARN concept

 

"คู่มือบริหารเงิน"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

วิธีบริหารเงินให้รวยอย่างยั่งยืน

 

เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014 เป็นต้นไป

ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


ทีมงาน EARN concept

 

 

 

"พื้นฐานธุรกิจ"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

แนวคิดในการมองและบริหารธุรกิจสำหรับทุกคน


เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 เป็นต้นไป

ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


ทีมงาน EARN concept

 

 

"บันทึกการลงทุน"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์


อธิบายวิธีจัดทำบันทึกการลงทุนด้วยตนเองทีละขั้นตอน

พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนอย่างง่ายๆ


เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2013 เป็นต้นไป

ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

 

ทีมงาน EARN concept

 

 

"ร่ำรวยด้วยงบการเงิน"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

สอนอ่านงบการเงินแบบง่ายๆ

เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2013 เป็นต้นไป

ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

 

ทีมงาน EARN concept:)