.

 

ซีรี่ส์ “คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ” 3rd edition มี 4 เล่ม

เรียบเรียงและจัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่จากเดิม 6 เล่ม

และวาดภาพประกอบใหม่ทั้งหมดให้เป็นธีมเดียวกัน


เป็นไทด้วยหุ้น wealth creation เริ่มวางจำหน่าย ธันวาคม 2016

เลือกหุ้นดาวเด่น stock selection เริ่มวางจำหน่าย มกราคม 2017

มูลค่าของหุ้น stock valuation เริ่มวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2017

เทคนิคจัดพอร์ต portfolio management เริ่มวางจำหน่าย มีนาคม 2017


ทีมงาน EARN concept

 

"คู่มือหุ้น"

เนื้อหา/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

คู่มือที่อธิบายเรื่องหุ้น ด้วยรูปภาพ บทสนทนา และการเปรียบเปรย


เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 เป็นต้นไป

ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


ทีมงาน EARN concept

 

 

 

"ทฤษฎีความงาม"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่างๆด้วยองค์ประกอบศิลป์


เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2014 เป็นต้นไป

ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


ทีมงาน EARN concept

 

 

 

"พื้นฐานธุรกิจ"

เรื่อง/ภาพ: ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

 

แนวคิดในการมองและบริหารธุรกิจสำหรับทุกคน


เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 เป็นต้นไป

ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ


ทีมงาน EARN concept