Article 95 : ซีรี่ส์คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ 3rd edition

 

ซีรี่ส์ “คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ” 3rd edition มี 4 เล่ม

เรียบเรียงและจัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่จากเดิม 6 เล่ม

และวาดภาพประกอบใหม่ทั้งหมดให้เป็นธีมเดียวกัน


เป็นไทด้วยหุ้น wealth creation เริ่มวางจำหน่าย ธันวาคม 2016

เลือกหุ้นดาวเด่น stock selection เริ่มวางจำหน่าย มกราคม 2017

มูลค่าของหุ้น stock valuation เริ่มวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2017

เทคนิคจัดพอร์ต portfolio management เริ่มวางจำหน่าย มีนาคม 2017


ทีมงาน EARN concept

 

ซีรี่ส์

ซีรี่ส์ “คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ” 3rd edition มี 4 เล่ม
เรียบเรียงและจัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่จากเดิม 6 เล่ม
และวาดภาพประกอบใหม่ทั้งหมดให้เป็นธีมเดียวกัน

เป็นไทด้วยหุ้น wealth creation เริ่มวางจำหน่าย ธันวาคม 2016
เลือกหุ้นดาวเด่น stock selection เริ่มวางจำหน่าย มกราคม 2017
มูลค่าของหุ้น stock valuation เริ่มวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2017
เทคนิคจัดพอร์ต portfolio management เริ่มวางจำหน่าย มีนาคม 2017

คำถาม สามารถสั่งซื้อหนังสือชุดนี้ ผ่าน ช่องทางนี้ ได้หรือไม่ครับ
สั่งซื้ออย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

สั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์

สั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ se-ed.com หรือตามร้านหนังสือซีเอ็ด & B2S ครับ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ

CAPTCHA
กรุณาพิมพ์อักษรในรูปภาพเพื่อป้องกันการส่งข้อความสแปม
Image CAPTCHA
กรอกตัวอักษรในรูปโดยไม่เว้นวรรค